ingenjörs~~POS=TRUNC Plans

Projekt

Här kan du se olika projekt som vi arbetar med. Sidorna är under uppbyggnad
Klicka på ett projekt för att läsa mer. 
illustration av blomma

        2 0 2 1

Projekt nr 1

Buss-resenärer

Läsa böcker

2022

Projekt nr 2

Skol-muséum

Fullkornsbröd

2022

Projekt nr 3
Stenugnsbageriet

Gamla stenskulptur

2022

Projekt nr 4
Kultur-forskning eller studiecirkel