STENUGNSBAGERIET

Redan när skolan byggdes 1927 färdigställdes en stenugn i källarplan till lärarfamiljen. Sannolikt har bygdens kvinnor samlats och hjälps åt att baka bröd av olika sorter i ugnen eftersom det inte är ett arbete för endast en person.

Vi har rustat upp stenugnen, målat väggar och golv samt samlat ihop arbetsredskap som ska kunna användas vid kurser i just stenugnsbakning.

Allt är nu färdigt, skorstenen är provtryckt och miljöbesiktning är utförd och allt är godkänt för användning. Vi har haft litet tur att få tag i en person som kan hålla i sådana kurser. Planen är en kurs på våren och en på hösten. Om det finns tillräckligt med intresse kanske vi även kan baka gott bröd på gammeldags vis till vår julmarknad.

Första kursen är fulltecknad och ska genomföras 21-23 oktober. Vill du veta mera? Hör gärna av dig till Anitha 070-7415055. Välkommen