top of page

Studiecirkel
Vi är några som anmält oss till en studiecirkel där vi tänkt forska litet mera på djupet om skolan/skolorna i Östra Sallerup, nuvarande Kulturhuset m fl.  Det finns ingen sådan forskning vad vi vet och vi tycker det är viktigt att ta vara på historien för  framtiden. Dessutom hoppas vi att materialet kan användas till det vi kallar Kulturguidningar  där besökande kan få möjlighet att se hur det såg ut 1927, kanske hur en lektion kunde vara mm mm.
Vid eventuella lektioner kommer vi att vara i skolmuseet.  
Vi har tillgång till Hörby Kommuns arkiv och har fått skärmdumpar där alla "ärenden" från Östra Sallerup finns att beskåda så man kan välja vad man vill fördjupa sig i. Dessutom finns det annat intressant att tillgå i rektor Ernst Åkessons böcker, som även finns på Hörby Bibliotek.. Det finns säkert en hel del tidningsurklipp etc som kan vara av värde eller kanske berättelser från människor som själv har gått på skolan/skolorna.
Är du intresserad att vara med så finns det fler platser eller så delar vi upp oss i fler studiegrupper.
På denna sida kommer vi skriva datum, tid och plats när studiecirkeln börjar.
 

bottom of page