top of page
EU-logo-jordbruksfonden-farg.jpg
8313_Sparbanken_Skane_Vector_2R_Pos.png
Hörby kommun u BG 300ppi_edited.png
Det har sina utmaningar att ansvara för en skola från 1927. Dessutom finns denna gamla skola på kulturklassad mark och det gäller att underhålla huset hela tiden så det inte förstörs. Fönster måste tätas och målas, fuktskadade dörrar och fönster måste bytas och takrännor likaså. Fasaden måste få nytt kalkbruk i fogarna och runt fönstren. Dessutom är det viktigt att se till att tillgängligheten gagnar alla som vill ta del av Kulturhusets utbud och historien som gömmer sig på denna plats. 
Det finns ett mindre skolmuseum, café, hantverksbod, återbruk samt ett skomakarmuseum som  donerats av f.d.Lindgrens skomakeri, Östraby och invigdes i juni 2023. En aktiv vävstuga med 14 vävstolar finns också. Det har under många år varit svårt att  få tillräckligt varmt i huset och luften har varit litet rå och fuktig. För att vistas i lokalerna är det viktigt att det är bättre inomhusklimat samt tillräckligt varmt  i synnerhet under den kalla årstiden.  Dessutom behöver vi spara ordentligt på energi och se till att få ett bättre miljöklimat inomhus. 
I mitten av oktober 2022 fick vi nytt värmesystem färdiginstallerat och  en knapp vecka efter känns stor skillnad på inomhusklimatet. Tillika har vi på entrésidan fått fasaden murad med kalkbruk mellan tegelstenarna vilket också medverkar till att huset skyddas för vind och fukt. Under 2023 byttes entrédörrarna p g a murket trä och vi var noga med att sätta upp nya dörrar som är identiska med de gamla dörrarna från nybyggnationen 1927.
Styrelsen i Kulturhuset är mycket tacksam för den ekonomiska hjälp vi fått av Länsstyrelsen-Jordbruksverket, Sparbanken Skåne samt Hörby Kommun för att byta till ett effektivare värmesystem, bergvärme. Detta gör att vi kan använda huset i större utsträckning under hela året med olika evenemang och utställningar. Det underlättar också  för oss att dela med oss av historien till t ex skolbarn och vuxna besökare.  Dåtid möter nutid och kanske kan vi öka förståelsen för hur man levde förr. Kanske kan gamla metoder faktiskt vara användbara även idag?
Vi tror det är viktigt att ta vara på sin historia, att veta sin bakgrund för att förstå hur allting förändras över tid.
 
bottom of page